Image

CMR-verzekering: alles over transportaansprakelijkheid

In Europa en enkele landen daarbuiten zijn grensoverschrijdende transporten onderhevig aan de CMR-Conventie. In België geldt dit ook voor nationale transporten. Deze conventie bepaalt dat wij als vervoerder contractueel aansprakelijk zijn voor de goederen vanaf het moment van inontvangstname tot aan de aflevering. Mochten de goederen tijdens het transport beschadigd raken, verloren gaan of te laat worden afgeleverd, dan kunnen wij hiervoor aansprakelijk gesteld worden.

Image

Wat is een CMR-verzekering?

Om ons te beschermen tegen deze aansprakelijkheid, hebben we een CMR-verzekering afgesloten. Zo verzekeren we ons tegen eventuele schadeclaims die voortvloeien uit deze aansprakelijkheid. De verzekering komt tussen in de financiële gevolgen van onder andere verlies of beschadiging van de goederen, vertraging in de aflevering en diefstal.

Belang van een CMR-verzekering

Doordat we bij Record-Trans een CMR-verzekering afgesloten hebben, zijn we verzekerd tegen schade, verlies of diefstal van jouw vervoerde goederen. Onze aansprakelijkheid is begrensd tot 8,33 STR per kg en tot de vrachtprijs in geval van vertraging.

Is een CMR-verzekering verplicht?

Ja, voor transporteurs die internationaal wegtransport uitvoeren is een CMR-verzekering verplicht. De CMR-conventie regelt de aansprakelijkheid en verplichtingen van de vervoerder bij internationaal goederenvervoer over de weg. Artikel 17 van de CMR-conventie bepaalt dat de vervoerder aansprakelijk is voor schade aan of verlies van de goederen, tenzij hij kan aantonen dat hij alle redelijke maatregelen heeft genomen om de schade te voorkomen.

Image

Voordeel CMR-verzekering

Naast dekking tegen schade, verlies of diefstal, biedt een CMR-verzekering nog een ander voordeel: het is jouw garantie op onze betrouwbaarheid en professionaliteit.

  • Het toont dat we de nodige maatregelen nemen om de belangen van onze klanten te beschermen.
  • We nemen onze verantwoordelijkheid voor een veilige levering van jouw goederen.
  • We begrijpen dat de bescherming van jouw goederen een prioriteit is.
  • We vergroten jouw mogelijkheden om uit te breiden naar internationale markten.
  • We zijn beschermd tegen onverwachte kosten en potentiële financiële schade.

Hoe kunnen we jou helpen?